Falcons Bárta CZ

Sokolnictví | Chov sokolů | Sokoli k lovu


Historie ...

Sokolí farma Bárta má ve východní Evropě nejdelší tradici. Vznikla v roce 1978, jako zařízení státní ochrany přírody za účelem posílení populace sokolů v českoslovensé republice. První mláďata byla získána v roce 1980 (Falco cherrug) a 1981 (Falco peregrinus). Mladí sokoli byli vypouštěni do volné přírody za účelem posílení divoké populace. První chovné páry Falco peregrinus a Falco charrug pocházejí převážně z přírody tehdejšího Československa a Skotska.

V současné době jsou chováni rovněž sokoli lovečtí (Falco rusticolus) původem z USA a jsou odchováváni žádaní sokolí hybridi, protože hlavními odběrateli se stávají sokolníci.

Chov je redukován na malý počet ptáků s prokázanými loveckými schopnostmi. Majitel farmy je kontinuálně od roku 1968 aktivní sokolník a loví s dravci ze svého chovu - podívejte se na ukázky. Má zkušenosti s volbou kvalitních chovných jedinců , kteří jsou předpokladem produkce mimořádně lovecky disponovaných mláďat. Proto mají sokoli od Bárty dobré jméno mezi sokolníky v Evropě i v arabském světě.